Reklama
Jest to kluczowa kwestia, bo samorządy są w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz świadczeń rodzinnych na nowe okresy ich wypłaty 2021–2022, które rozpoczynają się odpowiednio 1 października oraz 1 listopada br. Do tej pory ośrodki pomocy społecznej mogły ustalać wysokość dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych za pośrednictwem usługi e-podatki funkcjonującej w ramach portalu Emp@tia. Usługa ta miała zostać rozszerzona o kolejne rodzaje dochodu, takie jak dochody członków rodziny, którzy nie skończyli 26 lat, objęte tzw. zerowym PIT dla młodych oraz dochody osób rozliczających się ryczałtowo (karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany).
Pierwotnie nowe usługi w e-podatkach miały ruszyć 1 sierpnia, ale do tej pory tak się nie stało. Skutek? Ośrodki nie mogą rozpatrywać złożonych już wniosków, bo może okazać się, że w danej rodzinie był osiągnięty któryś z wspomnianych dochodów.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w piśmie skierowanym do samorządów wyjaśnia, że jest to spowodowane przedłużającym się procesem udostępniania danych po stronie Ministerstwa Finansów, a według zapewnień tego resortu nowe usługi mają być gotowe w połowie sierpnia.
– Oznacza to, że teoretycznie od przyszłego tygodnia powinniśmy już mieć możliwość ściągania tych dochodów przez Emp@tię. Oby tak faktycznie się stało, bo dalsze wstrzymywanie się z rozpatrywaniem wniosków spowoduje nagromadzenie spraw do załatwienia – mówi Bogumiła Jastrzębska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
MRiPS przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.) w przypadku wniosków o wsparcie z FA na nowy okres świadczeniowy złożonych do 31 sierpnia ustalenie prawa do pieniędzy na dzieci oraz wypłata świadczeń należnych za październik następuje do ostatniego dnia tego miesiąca. Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) przewiduje z kolei, że czas na ustalenie prawa do świadczeń w odniesieniu do wniosków złożonych do 31 sierpnia na nowy okres zasiłkowy i wypłatę środków za listopad mija ostatniego dnia tego miesiąca.