Jest to kluczowa kwestia, bo samorządy są w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz świadczeń rodzinnych na nowe okresy ich wypłaty 2021–2022, które rozpoczynają się odpowiednio 1 października oraz 1 listopada br. Do tej pory ośrodki pomocy społecznej mogły ustalać wysokość dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych za pośrednictwem usługi e-podatki funkcjonującej w ramach portalu Emp@tia. Usługa ta miała zostać rozszerzona o kolejne rodzaje dochodu, takie jak dochody członków rodziny, którzy nie skończyli 26 lat, objęte tzw. zerowym PIT dla młodych oraz dochody osób rozliczających się ryczałtowo (karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany).
Pierwotnie nowe usługi w e-podatkach miały ruszyć 1 sierpnia, ale do tej pory tak się nie stało. Skutek? Ośrodki nie mogą rozpatrywać złożonych już wniosków, bo może okazać się, że w danej rodzinie był osiągnięty któryś z wspomnianych dochodów.