Wykonywanie zawodu lekarza nie oznacza automatycznego prawa do orzekania o niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń. ZUS takie uprawnienie może także odebrać. Jak wynika z art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione:
‒ ZUS może decyzją takie upoważnienie cofnąć na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.