Taka zasada dotyczy osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Obecnie – w ramach Nowego Polskiego Ładu – trwają prace nad zmianami zasad płacenia składki zdrowotnej przez prowadzących działalność gospodarczą. Przedstawione porady będą jednak aktualne także po wejściu w życie zapowiadanych zmian. Nie ma bowiem planów, aby modyfikować np. zasady stosowane przy zbiegach tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, a ich interpretacja często sprawia płatnikom problemy. Trzeba bowiem pamiętać, że mają tu zastosowanie inne reguły niż te dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.
O co kadrowe pytają na szkoleniach