1 lipca rodzice mogą zacząć składać wnioski o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start” na rok szkolny, który zacznie się 1 września. W porównaniu do wcześniejszych lat (program został uruchomiony 1 lipca 2018 r.) wprowadzone zostały trzy istotne zmiany w zasadach jego funkcjonowania. Pierwsza dotyczy organu odpowiedzialnego za przyznanie świadczenia. Dotychczas rodzic składał wniosek w gminie, w której mieszka, teraz będzie go musiał wysłać do ZUS. Druga modyfikacja zakłada, że wniosek będzie można wysłać tylko elektronicznie, nie będzie możliwości złożenia w oddziale zakładu papierowego formularza ani przesłania go pocztą. Wreszcie pieniądze nie będą wypłacane w formie gotówkowej (wcześniej rodzic mógł wybrać taką opcję), ale na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania związane ze zmianami wprowadzonymi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (t.j. Dz.U. poz. 1092).