Co roku na początku czerwca organ rentowy rozpoczyna waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzację kapitału początkowego. Rosną one wówczas o określony procent. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu cen towarów i usług), a także od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Waloryzacja subkonta zależy z kolei od dynamiki wzrostu PKB z ostatnich pięciu lat.
– W czerwcu stany kont ubezpieczonych zawierające składki na ubezpieczenie emerytalne wzrosły o 5,41 proc., a stany subkont wzrosły o 5,23 proc. Łącznie kapitał na kontach ubezpieczonych zwiększył się o niemal 164 mld zł – przekazała Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
– Jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan konta tej osoby zwiększył się o prawie 46 tys. zł – dodała szefowa organu rentowego. Ma to przełożenie na wysokość świadczeń na starość.