Po środowej zapowiedzi premiera Donalda Tuska projekt ustawy wprowadzającej w 2015 r. waloryzację procentowo-kwotową już wczoraj trafił do konsultacji społecznych i międzyresortowych.
Emerytury i renty w marcu przyszłego roku wzrosną o 1,08 proc., ale waloryzacja nie może być niższa niż 36 zł. Tak przewiduje projekt ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zmiana ma mieć charakter epizodyczny i będzie obowiązywać w 2015 r., ale jej skutki przejdą na kolejne lata. Wprowadzenie minimalnej podwyżki emerytur będzie miało także wpływ na wiele świadczeń. Emerytura minimalna wyniesie 880,45 zł. O 36 zł mają być też podwyższone renty. Z kolei świadczenie przedemerytalne ma wzrosnąć także kwotowo z 991,39 zł do 1027,39 zł.
Reklama
Jednocześnie ustawa zakłada, że renta socjalna stanowić będzie 84 proc. zwaloryzowanej emerytury minimalnej. Ma to zapobiegać zróżnicowaniu wysokości tego pierwszego świadczenia w zależności od daty przyznania.
Waloryzacja procentowo-kwotowa obejmie nie tylko emerytury z FUS, ale także świadczenia rolników indywidualnych, służb mundurowych, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także renty dla kombatantów i inwalidów wojennych i wojskowych. Z kolei dodatki do emerytur i rent mają być podwyższane według wskaźnika procentowego.
Mieszana metoda wyliczania podwyżek dla emerytów i rencistów spowoduje, że wydatki z FUS wzrosną w przyszłym roku o dodatkowe 1,7 mld zł. Resort dał partnerom społecznym i rządowym trzy tygodnie na zgłoszenie uwag do projektu ustawy.
Etap legislacyjny
Projekt trafił do konsultacji