Szef rządu proponuje zachowanie waloryzacji procentowej świadczeń emerytalnych i rentowych. Minimalny próg miałby zostać wprowadzony, ponieważ w mijającym roku inflacja jest bardzo mała. 

Świadczenie dotyczyłoby emerytów i rencistów, których świadczenie byłoby niższe, niż 3300 złotych.