Świadczenie Dobry Start trafi do rodzin – zapewnia MRiPS, odnosząc się do obaw związanych z tym, że wnioski o wyprawkę będzie można składać jedynie przez internet. Resort poinformował, że dla osób, którym taka forma sprawia trudność, zostaną uruchomione specjalne punkty, w których będzie można złożyć wniosek.

W połowie kwietnia Sejm uchwalił nowelizację, która przewiduje, że wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać wyłącznie w drodze elektronicznej. Ponadto rząd chce, by organem realizującym to świadczenie był Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy.

Zmiany te krytycznie ocenia Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. W opublikowanym stanowisku zwraca ona m.in. uwagę, że w 2020 r. niemal co trzeci wniosek o wyprawkę szkolną był złożony w wersji papierowej. Zdaniem Federacji proponowane zmiany ograniczą dostęp do świadczenia rodzinom ubogim i wykluczonym cyfrowo.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w informacji przesłanej PAP zapewnia, że zmiany proponowane w rządowym programie Dobry Start mają na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa procesu wnioskowania o świadczenie. Resort wskazuje, że jest to odpowiedź na zachowanie rodziców, którzy w zdecydowanej większości składają wniosek o Dobry Start właśnie online.

"Składanie wniosków wyłącznie online zostało z powodzeniem zastosowane w innych rządowych programach m.in. Polskim Bonie Turystycznym, z którego korzysta ta sama grupa odbiorców" – zauważa MRiPS.

"Świadczenie trafi do rodzin. Rodzice i opiekunowie dzieci uczących się to w zdecydowanej większości grupa, która korzysta na co dzień z kanałów elektronicznej komunikacji z urzędami. W przypadku osób, które mają trudność w złożeniu wniosku online uruchomione będą specjalne punkty, gdzie w prosty i szybki sposób będzie można złożyć wniosek o świadczenie" – zapewnia ministerstwo.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją, Rada Ministrów będzie mogła określić w rozporządzeniu, że składanie wniosku o świadczenie "Dobry start" odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej. W ten sam sposób mają być także doręczane m.in. decyzje, zawiadomienia i wezwania w sprawie świadczenia.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie został już opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wskazano w nim, że organem realizującym to świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy. Świadczenie będzie wypłacane jedynie na rachunek bankowy.

Rząd argumentuje, że zmiany pozwolą na znaczne oszczędności. Szacuje, że dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie 2021-2031 koszty obsługi programu będą niższe o ok. 488 mln zł.

Świadczenie "Dobry start" jest wypłacane raz w roku w kwocie 300 zł na każde dziecko, bez względu na dochód rodziny. Obecnie z programu korzysta ok. 4,45 mln dzieci.