Zatrudniam moją narzeczoną w swojej firmie na umowę o pracę na pół etatu. W maju bierzemy ślub, czy będzie to miało wpływ na opłacanie składek z etatu? Czy nie będę musiał opłacać za nią składek jak za współpracownika? Od dawna mieszkamy razem, więc jedyne, co się zmieni, to nasz status.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba odnieść się do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). W przypadku etatu w obecnej sytuacji, w jakiej znajdują się wymienione osoby, nie ma wątpliwości, że podstawę wymiaru składek nie stanowi wymiar etatu (np. 0,5), lecz kwota przychodu – w tym przypadku ze stosunku pracy. Do dnia ślub na tych właśnie zasadach prowadzący działalność musi opłacać składki za swoją narzeczoną.