Bezpieczeństwo i higiena pracy trudno jednoznacznie zakwalifikować. Jest to niewątpliwie tematyka prawna, lecz obejmuje także zagadnienia z różnych dziedzin, poczynając od zasad technicznego bezpieczeństwa, przez ergonomię i ekonomikę pracy, a kończąc na medycynie. Wszystkie świadczenia bhp (w tym ekwiwalenty) są wolne od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11–11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienia te obejmują:
Są one także zwolnione ze składek ZUS na mocy par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z nim podstawy wymiaru składek nie stanowi: