Składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy w kwocie nie wyższej niż 15 zł powinny być naliczane dla umów zawartych od 1 stycznia br., a pierwsze formularze za styczniowe umowy z należnymi składkami trzeba złożyć do 21 lutego 2021 r. - poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak przypomina UFG, od początku tego roku organizatorów turystyki obowiązuje odprowadzanie składek na TFP. "Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy jest naliczana od każdego podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej, a jej wysokość w zależności od rodzaju umowy wynosi od 2 do 15 zł (w niektórych przypadkach 0 zł)" - podał Fundusz.

Składka jest należna z dniem zawarcia umowy lub dokonania płatności przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli jest wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy.

Składki powinny być naliczane dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r., a pierwsze formularze z należnymi składkami będzie trzeba złożyć do 21 lutego 2021 r. za styczeń 2021 r. wyłącznie elektronicznie - podał Fundusz.

Dodał, że nie podlega zwrotowi ani zarachowaniu na poczet kolejnych składek należnych na TFP, co jest odmienne niż w przypadku składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

UFG przypomniało, że Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) jest jednym z rozwiązań służących wsparciu turystyki przewidzianym w ustawie antycovidowej z 17 września 2020 r. "Z technicznego punktu widzenia TFP stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Środki gromadzone w ramach Turystycznego Funduszu Pomocowego pochodzą m.in. ze składek organizatorów turystyki" - czytamy.

UFG podkreślił, że ze zgromadzonych środków Turystyczny Fundusz Pomocowy zapewnia organizatorom turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wydatków za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia w Polsce lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej, nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

Jak wskazał Fundusz, o uruchomieniu środków z TFP decyduje minister rozwoju, pracy i technologii we współpracy z ministrem finansów. Wypłaty będą realizowane w przypadku, gdy organizator turystyki nie jest w stanie zapewnić podróżnym zwrotów należności. Procedura wypłaty środków na rzecz podróżnych jest analogiczna, jak w przypadku wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów dokonywanych na rzecz podróżnych z tytułu imprez turystycznych niezrealizowanych z powodu pandemii COVID-19 - czytamy.

"Środki wykorzystane przez przedsiębiorstwo w ramach TFP będą podlegały zwrotowi, stanowią rodzaj pożyczki, która ma wesprzeć funkcjonowanie organizatora turystyki w warunkach nieprzewidzianego zdarzenia" - podano.

TFP uzupełnia Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czyli tzw. II filaru zabezpieczeń finansowych w turystyce. Pierwszym filarem są gwarancje bankowe oraz gwarancje i polisy ubezpieczeniowe pokrywające koszty powrotu uczestników imprez z wakacji oraz zwrot środków za nieodbyte imprezy w przypadku bankructwa organizatora turystyki.

Według UFG w sytuacji, gdy środki z polisy lub gwarancji zostaną wyczerpane, uruchamiany jest tzw. II filar, a w nim środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Szczegóły dotyczące wyliczania i opłacania składki na TFG i TFP znajdują się na portalu TFG pod linkiem https://tfg.ufg.pl/tresc/39/Aktualnosci

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny m.in. prowadzi ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. UFG zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Ponadto, wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony - czytamy na stronie UFG.