Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku w górę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał informacje dotyczące wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne, które będą w 2021 r. opłacać przedsiębiorcy.

Są one zależne od prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w przyszłym roku ma wynieść 5259 zł. Natomiast podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. będzie stanowić nie mniej niż 60 proc. tej kwoty, czyli 3155,40 zł.
W konsekwencji przyszłoroczne składki przedsiębiorców wyniosą:
  • 615,93 zł – na ubezpieczenie emerytalne
  • 252,43 zł – na ubezpieczenia rentowe
  • 77,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe
  • 52,37 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (do 31 marca)
  • 77,31 zł – na Fundusz Pracy.
W sumie to 1075,35 zł (obecnie 1069,14 zł), czyli o niecałe 7 zł więcej.
Nie jest to jednak ostateczna kwota comiesięcznych obciążeń, bo nie znamy jeszcze wysokości składki zdrowotnej na przyszły rok. Poznany ją dopiero w styczniu.
Ponadto kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przyszłym roku wynosi 157 770 zł.
1431,48 zł tyle obecnie miesięcznie płacą przedsiębiorcy, jeśli nie korzystają z żadnych ulg, z tytułu wszystkich składek na ubezpieczenia