Wczoraj rząd przyjął propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie spowoduje to znaczącej podwyżki wypłat. Podstawą do jej przeprowadzenia jest wskaźnik waloryzacji liczony zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.). Przy jego ustalaniu jest uwzględniany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Ze względu na to, że w tym roku średnioroczna inflacja może wynieść 1,2 proc., prognozowana wysokość podwyżki wyniesie 2,02 proc.

W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosił 1,6 proc. Faktyczna wysokość następnej waloryzacji będzie znana w lutym 2015 r., kiedy prezes GUS ogłosi średnioroczną inflację oraz dane o realnym wzroście płac. – Na razie pewne jest tylko to, że rząd chce przedstawić Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. A to oznacza, że nie zostały uwzględnione nasze propozycje zwiększenia tego wskaźnika o 50 proc. – tłumaczy Andrzej Strębski z zespołu polityki społecznej, ubezpieczeń i rynku pracy w OPZZ.

Nadal nie wiadomo, czy związkowcy przyjmą zaproszenie na spotkanie w komisji trójstronnej. – Jeśli nie uda się uzgodnić wysokości wskaźnika, to rząd w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji określi wysokość zwiększenia w formie rozporządzenia. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że zawsze wskaźniki przedstawione przez rząd stają się prawem obowiązującym – zauważa Jan Klimek, zastępca prezesa zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, przewodniczący zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych.

861,5 zł minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

793 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem

1034 zł najniższa gwarantowana wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem

661 zł najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Szacunkowe wyliczenia DGP na 2015 rok