Projekt ustawy zawierający rozwiązania dotyczące OFE poznamy zapewne w przyszłym tygodniu. Resorty Pracy i Finansów kończą scalanie projektów. Do końca tygodnia powinny zostać zatwierdzone najważniejsze decyzje dotyczące projektu, bowiem w piątek rząd ma przyjąć projekt budżetu na 2014 r. A kształt budżetu jest efektem także projektowanych zmian.

Umorzenie obligacji ma zmniejszyć koszty obsługi długu, a mniejsza składka - będąca efektem dobrowolności - pozwoli na zmniejszenie dotacji do ZUS. Jednym z ważniejszych rozstrzygnięć projektu ma być tzw. polityka inwestycyjna OFE.

Chodzi o wskazanie w jakie papiery i w jakich proporcjach OFE będą mogły inwestować pieniądze po zmianach. Wiadomo, że limity mają dotyczyć inwestycji funduszy za granicą. Rząd zastanawia się także nad ograniczonym zezwoleniem na inwestowanie w instrumenty pochodne.

Kolejnym ważnym rozstrzygnięciem ma być zatwierdzenie listy aktywów, które trafią do sektora publicznego. Chodzi między innymi o to, czy i w jakiej kolejności, mają być przekazywane obligacje samorządowe, korporacyjne czy gotówka z banku.