Do likwidacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potrzebna jest zgoda koalicjantów. Skoro takiej nie ma - nie będzie likwidacji.

W ten sposób były premier w rządzie AWS, Jerzy Buzek, komentuje wypowiedzi Jana Krzysztofa Bieleckiego, szefa Rady Gospodarczej przy premierze. Mówił on w radiowej Trójce, że likwidacja KRUS-u nie wchodzi w grę.

Jerzy Buzek twierdzi, że rewolucji w KRUS nie będzie. "Jak wiadomo, PSL nie zgadza się z działaniem.na rzecz większego urealnienia działania KRUS-u, bo zapewne nie ma takich zamiarów, aby KRUS likwidować. Ale można wprowadzić takie rozwiązania, które umożliwią większą racjonalizację"- podkreśla Buzek.

Reklama

Zdaniem Jerzego Buzka, propozycja wprowadzenia 19-procentowego podatku dochodowego dla rolników osiągających dochód na poziomie 200 tysięcy złotych, przybliża system podatkowy i ubezpieczeń społecznych na wsi do realiów powszechnie obowiązujących.