Propozycje rządu dotyczące funkcjonowania OFE zdecydowanie częściej budzą reakcje krytyczne niż pozytywne - wynika z badania CBOS.

40 procent ankietowanych uważa, że planowane zmiany idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 9 procent badanych. Z kolei 22 procent nie potrafi ustosunkować się do propozycji rządu, a 29 procent ankietowanych w ogóle o nich nie słyszała.

Połowa badanych a ubezpieczonych w OFE zadeklarowała, że gdyby przekazywanie części składki do funduszu było dobrowolne, nadal chciałaby to robić. 36 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie zdecydowałoby się na to. 14 procent ankietowanych jeszcze nie wie jak by postąpiło.

Jak czytamy w komunikacie z badania, "mimo generalnie raczej krytycznego stosunku do rządowych propozycji zmian w systemie emerytalnym, Polacy nie są zadowoleni z pracy otwartych funduszy emerytalnych. Działalność OFE jest bowiem oceniana raczej negatywnie i, co więcej, w ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie się pogorszyła".

Reklama

Obecnie 47 procent badanych uważa, że OFE źle gospodarują powierzonymi im pieniędzmi przyszłych emerytów. Przeciwnego zdania jest 19 procent ankietowanych.

Badanie przeprowadzono od 4 do 11 lipca na próbie losowej 1005 dorosłych mieszkańców Polski.