W przyszłym roku renty i emerytury wzrosną tylko o ustawowe minimum. Rząd twierdzi, że na większą waloryzację nie ma pieniędzy.
Zerwanie negocjacji przez związkowców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w sprawie waloryzacji rent i emerytur spowodowało, że rząd sam przygotował rozporządzenie w tej sprawie. Na jego podstawie przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji świadczeń będzie ustalony na podstawie inflacji cen towarów i usług w poprzednim roku. Dodatkowo zostanie zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Z kolei związkowcy uważali, że wysokość zwiększenia tego wskaźnika powinna wynieść 50 proc. faktycznego wzrostu płac.
Strona rządowa twierdzi, że podniesienie świadczeń wyłącznie o ustawowe minimum wynika z bardzo trudnej sytuacji finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rząd wskazuje także na konieczność podejmowania działań zmierzających do wyhamowania tempa wzrostu obowiązkowych wydatków budżetu. I to właśnie dlatego w przyszłym roku deficyt budżetowy będzie ograniczony.
– Nie ma co się oszukiwać. Rząd do prostu tnie wydatki kosztem najsłabszych grup i to w czasach, kiedy wzrosły koszty utrzymania mieszkań, leków i ceny większości podstawowych produktów – tłumaczy Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.
Przygotowane przez rząd rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu. Termin ten wynika z art. 89 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
– W przyszłym roku nie będzie jednak waloryzacji kwotowej, której wprowadzenie na jeden rok wywołało tyle niepotrzebnego zamieszania – dodaje Wiesława Taranowska.
W 2012 roku bowiem przyznano każdemu emerytowi i renciście po 71 zł miesięcznie jako rekompensaty w związku z rosnącymi kosztami życia. Co więcej, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali, że zmiana na rok waloryzacji procentowej na kwotową jest zgodna z ustawą zasadniczą (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 grudnia 2012 r., sygn. akt K 9/12).
Etap legislacyjny
Projekt trafił do konsultacji