Te zasady są ważne dla osób, które są zainteresowane zmianą formacji, w jakiej służą. Taka zmiana nadal bowiem będzie możliwa wyłącznie po rozwiązaniu dotychczasowego stosunku służbowego. I pod tym względem nic się nie zmienia po 31 grudnia 2012 r. Oznacza to, że nie będzie żadnych ułatwień w przechodzeniu żołnierzy zawodowych do innych służb mundurowych. Stanowiłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady równości podmiotów, bowiem stawiałoby to takie osoby w lepszej sytuacji prawnej niż funkcjonariuszy pozostałych formacji.

Ponadto należy podkreślić, że zasady przechodzenia między jednostkami regulują pragmatyki poszczególnych służb (odrębne regulacje ustawowe). Każdorazowo przyjęcie do konkretnej formacji będzie uzależnione od ich potrzeb kadrowych. Także z tego powodu nie ulegają zmianie zasady służby szeregowych zawodowych, którzy mogą służyć w wojsku wyłącznie w ramach służby kontraktowej. Ze względu na jej charakter i przeznaczenie będzie można w niej służyć maksymalnie przez 12 lat. Określa to ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 79, poz. 669).