Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Dokument ten dostosowuje przepisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r, nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). do uchwalonej 11 maja 2012 r. nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 637).

– Podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat spowodowało, że kobiety będą pięć lat dłużej pracować na minimalną emeryturę. Tym samy dłużej będzie trzeba płacić składki za osoby opiekujące się chorymi rodzicami lub rodzeństwem – tłumaczy Andrzej Strębski, ekspert ds. emerytalno-rentowych OPZZ.

Z tego też powodu rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2013 r. systematycznie wydłużać minimalny okres ubezpieczeniowy, za który będą odprowadzane składki za kobiety, które sprawują taką opiekę. Od 2014 roku przez dwa kolejne lata okres opłacania za nie składek będzie zwiększony o rok (obecnie jest to 20 lat). Od 2016 roku będzie on rósł co dwa lata o kolejne 12 miesięcy aż do 31 grudnia 2021 r. Wtedy minimalny okres ubezpieczenia kobiet i mężczyzn sprawujących opiekę nad chorymi członkami rodziny będzie zrównany i osiągnie 25 lat (okresy składkowe i nieskładkowe).

Gminy nie będą także musiały odprowadzać składek za osoby, które w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ukończyły 50 lat i nie posiadają co najmniej 10 lat ubezpieczenia. Z takiej możliwości będą mogły korzystać również osoby młode po szkole, które nigdy nie były ubezpieczone i nikt za nich nie odprowadzał należności do ZUS.

Etap legislacyjny

Projekt