Sąd ma obowiązek sprawdzenia, czy wykonywana praca uprawnia do wcześniejszej emerytury. Sama nazwa stanowiska nie może bowiem powodować pozbawienia takiej osoby prawa do pomostówki.
Od 1971 roku do 1990 roku ubezpieczony pracował na stanowisku blacharza – dekarza w spółdzielni na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie był członkiem spółdzielni, która każdego miesiąca odprowadzała do ZUS zryczałtowaną składkę na ubezpieczenie społeczne. Kwota ryczałtu była tak skalkulowana, że wynikało z niej, że osoba, za którą była płacona, pracowała w pełnym wymiarze czasu. Dodatkowo razem z ojcem prowadził zakład blacharsko-dekarski.
W 2009 roku zainteresowany wystąpił do ZUS o przyznanie mu prawa do wcześniejszej emerytury. Zakład po zbadaniu dokumentów ubezpieczonego odmówił jej przyznania. Zainteresowany odwołał się od negatywnej dla siebie decyzji.