Czy likwidacja zakładu znosi uprawnienie

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę pracownikowi, powołując się na jego konfliktowy charakter. Sąd przywrócił jednak tę osobę do pracy, ponieważ podlegała ona ochronie przedemerytalnej. Tydzień po wykonaniu wyroku przedsiębiorca podjął decyzję o likwidacji działalności gospodarczej. Czy może wypowiedzieć umowę powołując się na tę przyczynę?

Czy można zwolnić tuż przed nabyciem ochrony

Pracownica za miesiąc osiągnie wiek 56 lat uprawniający do uzyskania ochrony przedemerytalnej. Czy pracodawca może jej jeszcze wypowiedzieć umowę o pracę, jeśli okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące?

Czy pobieranie emerytury ma wpływ na zakaz zwalniania

Pracownik osiągnął już wiek emerytalny i pobiera emeryturę. Zatrudnił się jednak na pół etatu. Czy okoliczności te wyłączają ochronę przed zwolnieniem?

Czy można wypowiedzieć warunki pracy

Pracodawca zamierzał zwolnić pracownicę, jednak spóźnił się z tym i została ona objęta ochroną przedemerytalną. Postanowił więc skłonić ją do odejścia, wypowiadając warunki pracy i płacy. Czy takie wypowiedzenie będzie legalne?

Czy ochrona dotyczy tylko pracy na czas nieokreślony

63-letni pracownik za dwa lata nabędzie prawo do emerytury. Podpisał umowę o pracę na czas określony 3 lata. Dopuszcza ona możliwość wcześniejszego rozwiązania jej za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Czy firma będzie mogła wykorzystać te zapisy i wypowiedzieć umowę pracownikowi?

Czy renta zawsze wyłącza ochronę

Pracownik w wieku przedemerytalnym pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Domaga się jednak, aby ZUS przyznał mu rentę stałą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czy pracodawca może w tej sytuacji wypowiedzieć umowę?

Czy można podwładnym obniżyć pensje

Pracodawca przeprowadza zwolnienia grupowe. Czy może zwolnić pracowników w wieku przedemerytalnym albo przynajmniej obniżyć im wynagrodzenia?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Od kiedy pracownik przed emeryturą jest chroniony przed zwolnieniem.