Rząd ustalił już kwotę waloryzacji rent i emerytur na 2021. Świadczenia te wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 50 zł.

Z artykułu dowiesz się:

1. O ile wzrosną emerytury i reny w 2021 roku
2. Ile wyniesie minimalna emerytura w 2021 roku?
3. Czy emeryci będą mogli liczyć na trzynaste świadczenie
4. Czy w 2021 roku zostanie wypłacona czternastka dla emerytów


O ile wzrosną emerytury i reny w 2021 roku

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 roku będzie oparta na zasadach waloryzacji kwotowo-procentowych, takich samych, jak w poprzednich latach.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji w 2021 roku wyniesie 103,84 proc. Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent znany będzie jednak po podaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realnych wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2020 r.
Aby obliczyć wartość przyszłorocznej emerytury należy pomnożyć kwotę świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.

Procentowe obliczanie wzrostu emerytur nie dotyczy tych najniższych.

W 2021 roku również, tak jak w poprzednich latach, będzie obowiązywała zasada, że emerytury i renty nie mogą urosnąć o mniej niż 50 złotych.

Ile wyniesie minimalna emerytura w 2021 roku?

Oznacza to, że w 2021 roku najniższa emerytura wyniesie 1250 złotych brutto. "Na rękę" jest to 1068 złotych. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy natomiast wyniesie 937,50 złotych.

Waloryzacja rent i emerytur nie odbywa się wraz z początkiem roku, ale w marcu. Dokładną kwotę podwyżek poznamy w lutym 2021 roku

Trzynastka dla emerytów w 2021 roku

W 2021 r. seniorzy otrzymają również tzw. trzynastki. Trzynastka dla emerytów i rencistów jest wypłacana w kwocie minimalnej emerytury lub renty na dany rok

Czy w 2021 roku zostanie wypłacona czternastka dla emerytów

Z zapowiedzi rządu wynika, że w przyszłym roku emeryci i renciści otrzymają także „czternastkę”. Podobnie jak trzynastki, czternastki będą wypłacane w kwocie równej emeryturze minimalnej, ale nie wszyscy otrzymają je w tej wysokości.

Czternastki w pełnej wysokości mają otrzymać ci seniorzy, których świadczenie nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Osoby, które otrzymują wyższe emerytury, czternastki będą miały wypłacane na zasadzie złotówka za złotówkę. Oznacza to, że ich czternastka będzie pomniejszana o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą 2,9 tys. zł.

Planowany termin wypłaty czternastych emerytur to listopad