Trzynaste emerytury trafiły już do ok. 8,4 mln emerytów i rencistów na łączną kwotę ponad 10 mld zł – poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych odbywają się bez zakłóceń i opóźnień – podkreśliła.

]Wypłata tzw. trzynastek dla emerytów i rencistów ruszyła na początku kwietnia. Szefowa MRPiPS zapewnia, że świadczenia są wypłacane zgodnie z planem.

„Choć nasza uwaga skupiona jest na przedsiębiorcach i ochronie miejsc pracy w związku z pandemią koronawirusa, to nie zapominamy o naszych seniorach. Dotrzymujemy danego im słowa i zgodnie z harmonogramem wypłacamy tzw. trzynaste emerytury. Wypłaty właśnie trwają. Dla ok. 8,4 mln emerytów wypłaciliśmy do tej pory ponad 10 mld zł. Udowadniamy, że jesteśmy rządem, na którym można polegać” – powiedziała minister Maląg.

Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać żadnego wniosku – jeżeli dana osoba miała prawo do świadczenia na dzień 31 marca 2020 r., to na pewno otrzyma trzynastą emeryturę.

„Wszystkich emerytów i rencistów pragnę uspokoić – wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych odbywają się bez zakłóceń i opóźnień. Wszyscy emeryci – prawie 10 mln osób otrzymają świadczenia. Realizujemy wypłaty kwietniowe, w przyszłym miesiącu wypłacimy +trzynastki+ m.in. dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne” – zapewniła szefowa MRPiPS.

„Nie rezygnujemy z żadnego ważnego społecznie programu, a za taki uważamy właśnie +trzynaste emerytury+. W tym roku na wypłatę dodatkowych świadczeń przeznaczymy ok. 11,7 mld złotych” – dodała.

Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł brutto. Z tego w większości przypadków trzeba potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Najczęściej "na rękę" wypłacane jest 981 zł.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna „trzynastka” - podzielona w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Na przykład, jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto.

O pieniądze z tego świadczenia nie muszą się martwić osoby z długami. Trzynastki nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeśli trafią na konto bankowe. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie mieć specjalny opis, dzięki czemu można je łatwo rozpoznać w przelewach i nie zostanie zajęte przez komornika.