Uspokajam, wczoraj odrzuciliśmy blokadę senacką, trzynaste emerytury będę wypłacone zgodnie z planem - zapewnił w piątek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Dodał, że przyjęte przez w czwartek Sejm rozwiązania w sprawie trzynastych emerytur i rent, to dokończenie obietnicy dot. reformy emerytalnej.

Sejm odrzucił w czwartek poprawki zaproponowane przez Senat do ustawy w sprawie trzynastych emerytur i rent. Główne z nich zakładały wykreślenie zapisów wskazujących, że "trzynastki" będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego.

"Wystarczyło, że opozycja zdobyła przyczółek w Senacie i zajmuje się chociażby blokowaniem wypłaty trzynastych emerytur dla Polaków" - mówił w piątek w TVP Info wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do proponowanych przez Senat poprawek, które Sejm w czwartek odrzucił.

"Od razu uspokajam, wczoraj odrzuciliśmy tę blokadę senacką, trzynaste emerytury będę wypłacone zgodnie z planem" - zapewnił Fogiel.

Fogiel, wyjaśnił także, co oznacza przyjęte w czwartek przez Sejm rozwiązanie. "To jest tak naprawdę dokończenie, spełnienie obietnicy, która pojawiła się na samym początku reformy emerytalnej, tzn. że Polacy będą mogli tymi środkami dysponować" - powiedział.

Fogiel wskazał także na dwa najważniejsze aspekty podjętej w czwartek przez Sejm decyzji. "Po pierwsze pozwala każdemu z nas zadecydować, czy chcemy, żeby te środki trafiły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie na dotychczasowych zasadach w sposób stabilny wszystko będzie funkcjonowało, czy trafią na indywidualne konta emerytalne, gdzie będą inwestowane na zasadach rynkowych w bezpieczne papiery" - mówił. Zastrzegł jednak, że przy inwestycjach zawsze jest minimalny element ryzyka, ale - jak zaznaczył - jest to jednak duża szansa na wzrost.

Jak mówił, najważniejsze jest to, że będą to prywatne pieniądze Polaków, które będzie można dziedziczyć i wypłacić momentalnie po przejściu na emeryturę. "Czyli w końcu te pieniądze, które wypracowujemy i które później płacimy w składkach - będziemy mieli maksymalną możliwość dysponowania nimi" - powiedział.

Senat w ubiegłym tygodniu wniósł poprawki do ustawy w sprawie trzynastych emerytur i rent. Jedna z nich, zgłoszona przez senator Magdalenę Kochan (KO), zakładała wykreślenie przepisów wskazujących, że trzynaste świadczenie będzie wypłacane z Funduszu Solidarnościowego.

Sejm odrzucił w czwartek poprawki zaproponowane przez Senat do tej ustawy.

Zgodnie z ustawą, "trzynastki" będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

"Trzynastki" otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.