Rząd przyjął w poniedziałek projekt ustawy w sprawie corocznej wypłaty trzynastej emerytury i renty. W 2020 r. koszt wypłaty świadczenia wyniesie ok. 11,7 mld zł. Otrzyma je około 9,8 mln uprawnionych.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, prezentując projekt ustawy budżetowej na 2020 rok z dochodami i wydatkami na poziomie po ok. 435,3 mld zł, zaznaczył, że jest w niej ujęta tzw. trzynasta emerytura, "podobnie jak 500 plus na pierwsze dziecko".

"Przyjęliśmy projekt budżetu (...) bez deficytu, zrównoważony, w którym ma swoje odzwierciedlenie nasz wielki projekt prorodzinny, czyli 500 plus również na pierwsze dziecko. Wszystko utrzymujemy w kształcie takim, jak obiecaliśmy" – zaznaczył.

Jednocześnie premier zapewnił, że przyjęta przez rząd trzynasta emerytura będzie wypłacana zgodnie z harmonogramem.

"Te wszystkie ustawy są wkomponowane w naszą ustawę budżetową w ramach sektora finansów publicznych" – powiedział.

Tzw. trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie (w 2020 r. będzie to 1200 zł brutto). Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych i strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Świadczenie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Pieniądze będą wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności i bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

Źródłem finansowania mają być pieniądze Funduszu Solidarnościowego i z budżetu państwa. W 2020 r. świadczenie obejmie ok. 9,8 mln świadczeniobiorców. Koszt jego wypłaty w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł.