1200 zł brutto – tyle wyniesie w przyszłym roku trzynasta emerytura. Tak wynika z projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, skierowanym przez resort rodziny i pracy do konsultacji.
Uregulowano w nim zasady wyliczania i wypłaty tzw. trzynastki.
Świadczenie to będzie przysługiwało osobom, które do 31 marca (roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie) uzyskają prawo do wypłaty z ZUS lub KRUS. I będzie równa najniższej emeryturze.
Reklama
Kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki czy zasiłki.
Projekt na stałe wprowadza trzynastą emeryturę do polskiego systemu emerytalnego i będzie sporym obciążeniem finansowym. W 2020 r. będzie to ok. 11,7 mld zł, z czego większość ma pochodzić z Funduszu Solidarnościowego.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało także do konsultacji projekt dotyczący przyszłorocznej podwyżki świadczeń dla emerytów i rencistów.
Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z FUS wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji (103,24 proc.), ale przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki emerytury i renty na poziomie 70 zł.
Rząd proponuje również, aby w 2020 r. osoby, które pobierają najniższe świadczenia, dostały więcej. I tak do 1200 zł mają wzrosnąć najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne. Natomiast do 900 zł podwyższona zostanie najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Wydatki związane ze zmianą zasad waloryzacji w 2020 r. wyniosą ok. 1,8 mld zł. W 2020 r. środki w wysokości 726 mln zł pochodzić będą z ZUS, a 813 mln zł z KRUS.
Etap legislacyjny
Projekty skierowane do konsultacji