Projekt w sprawie finansowania tzw. trzynastych emerytur i renty socjalnej z Funduszu Solidarnościowego nie ograniczy, nie likwiduje i nie różnicuje wsparcia dla osób niepełnosprawnych – wskazywała we wtorek posłanka Urszula Rusecka (PiS), przedstawicielka wnioskodawców projektu ws. finansowania trzynastych emerytur.

We wtorek późnym wieczorem rozpoczęło pierwsze czytanie projektu PiS w sprawie finansowania tzw. trzynastych emerytur ze środków Funduszu Solidarnościowego (obecnie: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

"Wprowadzana nowelizacja ustawy nie ograniczy, nie likwiduje, nie różnicuje wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Rozszerza krąg osób uprawnionych do korzystania z Funduszu Solidarnościowego, co niewątpliwe zostanie pozytywnie przyjęte przez określone w ustawie grupy osób" – powiedziała Urszula Rusecka (PiS).

Zgodnie z projektem z pieniędzy Funduszu będzie mogło być finansowane jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (np. tzw. trzynaste emerytury) wraz z kosztami jego obsługi. Finansowane mają też być renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną (obecnie są one finansowane z budżetu państwa).