1 marca 2020 roku zostaną zwaloryzowane emerytury i renty. Ile będzie wynosiła waloryzacja w 2020 roku?

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych może być procentowa lub kwotowo procentowa.

Zakładając zastosowanie procentowej waloryzacji w 2020 roku, świadczenia wzrosłyby o wskaźnik waloryzacji, który na przyszły rok wyniesie 103,24 proc. To oznacza, że waloryzacja 2020 wynosiłaby właśnie 3,24 proc., więc emeryci pobierający emeryturę minimalną w wysokości 1100 zł otrzymaliby o 35,6 zł brutto więcej. W przypadku najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy podwyżka wyniosłaby 42,77 zł brutto, a w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 26,73 zł brutto.

Takie sumy zostały zapisane w projekcie ustawy budżetowej.

Z zapowiedzi członków rządu wynika jednak, że w 2020 roku zostanie utrzymana kwotowo-procentowa waloryzacja rent i emerytur. Oznacza to, że rząd narzuci określoną stawkę. Wszystko wskazuje na to, że będzie to, podobnie jak w 2019 roku, nie mniej niż 70 zł brutto.

Trzynastka i czternastka

W 2019 roku emeryci i renciści po raz pierwszy otrzymali dodatkową, trzynastą emeryturę.

Rząd zapowiada, że w 2020 roku mechanizm ten zostanie utrzymany.

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane wszystkim emerytom w jednakowej kwocie minimalnej emerytury. W 2019 roku było to 1100 zł brutto.

W czasie kampanii wyborczej Jarosław Kaczyński obiecywał emerytom nie tylko utrzymanie na stałe trzynastej emerytury, ale także wprowadzenie czternastego świadczenia.

Ma ono być wypłacane od 2021 roku.