PFRON przekaże 30,6 mln zł dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu na projekty wspierające osoby z niepełnosprawnościami – powiedział wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera podczas konferencji "Koalicja na rzecz niepełnosprawnych".

Krajowa konferencja "Koalicja na rzecz niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi" odbyła się w środę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Marąg powiedziała, że celem konferencji jest stworzenie szerokiej koalicji na rzecz osób z niepełnosprawnościami. "To ważna inicjatywa mająca na celu wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych" – wyjaśniła.

Dodała, że w 2019 r. z pieniędzy PFRON w ramach zadań zlecanych zrealizowane zostaną 74 projekty z woj. mazowieckiego na łączną kwotę 30,6 mln zł. Skorzysta z nich ponad 12 tys. osób z niepełnosprawnościami. Ponadto – jak podkreśliła – z pieniędzy przekazywanych do samorządów organizacje pozarządowe otrzymają ponad 40 mln zł m.in. na prowadzenie terapii zajęciowej.

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera podkreślił, że "PFRON, urząd wojewody, urzędy samorządowe, w tym powiatowe i gminne, mają jeden cel – tak zorganizować współpracę, żeby dotrzeć i pomóc do maksymalnie dużej liczby osób potrzebujących". Poinformował, że na Mazowszu z aktywizacji zawodowej korzysta 18 tys. osób. "W innych formach jest to od kilku do kilkunastu tysięcy. Oprócz tego są osoby, które na co dzień korzystają z programów pomocowych" – dodał Sipiera.

Wyjaśnił, że od 1 stycznia 2019 r. istnieje Fundusz Solidarnościowy mający pieniądze dla niepełnosprawnych. Podał, że w tym roku będzie to ponad 100 mln zł, a może więcej. Ponadto kwota ta z roku na rok będzie się zwiększać.

Zastrzegł, że dla niego najważniejsze jest skoordynowanie tej pomocy na Mazowszu dzięki współpracy i wymianie informacji między instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. "Współpraca, porozumienie, działanie (...). A nie kłótnie, mówienie, że nic się nie robi, bo naprawdę robi się coraz więcej" – ocenił.

Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz poinformował, że wojewoda realizuje wiele programów rządowych wspierających niepełnosprawnych. Są to m.in. programy "Opieka wytchnieniowa", "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" i "Za życiem".

Dodał, że na w woj. mazowieckim działa 80 zakładów pracy chronionej. Na koniec 2018 r. zatrudniały one 17,7 tys. osób. W dziewięciu zakładach aktywności zawodowej pracuje ok. 250 osób.

Kolejne konferencje z cyklu "Koalicja na rzecz niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi" odbędą się 9 maja w Lublinie, Szczecinie i Gdańsku, a także 10 maja w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Olsztynie i w Katowicach. Wcześniej podobne spotkania odbyły się w Zielonej Górze, Kielcach, Rzeszowie i we Wrocławiu.