Ponad 8,2 tys. wniosków o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wpłynęło do ZUS. Około 50 tys. osób pytało się o ich przyznanie bezpośrednio w oddziałach ZUS i na infolinii.
Od 1 marca osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia aby wychowywać co najmniej 4 dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły, mogą się ubiegać o emerytury matczyne. Taką możliwość wprowadziła ustawa z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303).
– Pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów wydaliśmy już kilkadziesiąt decyzji przyznających takie świadczenia – podkreśla Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.
Reklama
Taka forma wsparcia znana jako program Mama 4+ przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny wynoszący w przypadku kobiet 60, a mężczyzn 65 lat. Przy czym obecnie można mówić o kumulacji roczników, bowiem to pierwsze takie świadczenie wypłacane starszym osobom, które poświęciły się wychowaniu dzieci i dzisiaj nie mają dochodu zapewniającego środki niezbędne do utrzymania.
Aż 1,7 tys. osób, które złożyły wnioski miało od 70 do 79 lat. A 22 osoby miały powyżej 90 lat.

Reklama
Zainteresowanie nowymi świadczeniami jest duże. – Ale kolejek jeszcze nie ma – podkreśla Piotr Olewiński, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Siedlcach. – Nasi doradcy pomagają w wypełnianiu wniosków oraz wyjaśniają zasady ubiegania się o takie świadczenie – dodaje.
Podobnie jest na południu Polski.
– Zainteresowanie jest tak duże, że już zgłosiły się do nas kobiety, które nawet nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, ale nigdy nie były aktywne zawodowo. Nasi doradcy wyjaśnili zainteresowanym, jakie trzeba spełnić warunki, aby nabyć prawo do świadczenia uzupełniającego – podkreśla Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Rzeszowie.
Wiele osób spieszy się ze złożeniem wniosku, mając nadzieję, że nawet jeśli będą musiały uzupełnić dokumenty, to o okresie wypłaty będzie decydować miesiąc złożenia wniosku.
– Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest wypłacane na nieco innych zasadach niż emerytura czy renta. Standardowe świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych przysługują od dnia złożenia wniosku. Mama 4+ jest wypłacana od miesiąca, w którym wydana zostanie decyzja – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz.
To oznacza, że jeśli wniosek został złożony w marcu, ale decyzja będzie wydana w kwietniu, to pierwsza wypłata będzie właśnie w kwietniu bez wyrównania za marzec.
– I dlatego tak ważne jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych załączników. Warto więc dokładnie przeczytać pouczenie pod wnioskiem, w którym jest wyjaśnione, jakie dokumenty są potrzebne – dodaje Piotr Olewiński.
Do wniosku liczącego 10 stron należy dołączyć: akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, informacje o numerze PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej. W przypadku ubiegania się o świadczenie przez ojca dzieci należy dołączyć akt zgonu matki. Przy ocenie prawa do wypłaty jest potrzebne zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdzi źródła osiąganych dochodów lub przychodów oraz ich wysokość. Osoby nadal pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą także muszą potwierdzić swoje dochody i przychody.
Okazuje się też, że w pierwszym dniu obowiązywania nowych przepisów zainteresowanie nowym świadczeniem na wsi jest mniejsze niż w miastach. Na przykład do oddziału KRUS w Białymstoku wpłynęło bardzo mało wniosków. Jak podkreślają jego pracownicy, chętni dopiero się zgłaszają. W czasie wypełniania formularzy pojawiają się głównie pytania dotyczące konieczności ujawnienia wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego. Jak wyjaśniła DGP Mariola Gac, wicedyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS, są one przyjmowane na podstawie oświadczenia osoby wnioskującej. Przy czym podlega ono rygorom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.