Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie tzw. 30-krotności do 14 listopada, do godz. 10.00 - poinformowała prezes TK Julia Przyłębska.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał we wtorek zaskarżoną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę o tzw. zniesieniu limitu 30-krotności.

Ustawa zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność). Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Prezydent Andrzej Duda w styczniu skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy. Zastrzeżenia głowy państwa dotyczą "dochowania standardów procesu legislacyjnego".

Zdaniem prezydenta, rodzaj i waga wprowadzanych ustawą zmian, dotyczących zarówno pracowników, jak i pracodawców, powoduje, że praca nad tego rodzaju aktem prawnym prowadzona powinna być z pełnym poszanowaniem obowiązującej przy jego tworzeniu procedury, w tym z uwzględnieniem zasad dialogu i współpracy z partnerami społecznymi.

TK miał zająć się sprawą na posiedzeniu na początku lipca, jednak rozprawa została odwołana.

Niedawno Ministerstwo Finansów informowało, że ewentualne zmiany w tzw. ustawie o zniesieniu 30-krotności będą możliwe po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.