Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą, może odliczyć podwyższoną część składki do KRUS, bo ma ona związek z przychodem – zapewnił wiceminister finansów Piotr Nowak w odpowiedzi na poselską interpelację.
Zapowiedział, że interpretacje indywidualne, w których prezentowane jest odmienne stanowisko, zostaną przeanalizowane „pod kątem ich prawidłowości”.
Zasadniczo rolnicy powinni płacić składki emerytalne do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w miesięcznej wysokości równej 10 proc. emerytury podstawowej (obecnie jest to 91 zł). Jeśli uruchomią firmę, to dalsze opłacanie składek do KRUS jest uzależnione od spełnienia określonych warunków (nadal muszą prowadzić działalność rolniczą, złożyć odpowiednie oświadczenie w Kasie itd.). W takim wypadku miesięczna składka do KRUS jest dwukrotnie wyższa (182 zł), co wynika z art. 17 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 ze zm.).
Reklama
Nie ma większych wątpliwości, że rolnik nie może pomniejszyć dochodów o kwotę podstawowej składki do KRUS. Wynika to z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o PIT, który pozwala na potrącenie jedynie składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.), a ta ustawa nie obejmuje rolników.
Powstaje jednak pytanie, czy brak możliwości odliczenia dotyczy też podwyższonej składki do KRUS. Przez wiele lat fiskus twierdził, że jak najbardziej taką podwyższoną daninę można zaliczyć do kosztów podatkowych, bo ma ona bezpośredni związek z przychodem uzyskiwanym przez przedsiębiorczego rolnika. Potwierdzały to np. interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 lutego 2008 r. (nr ILPB1/415-189/07-4/AG) oraz dyrektora Izby Skarbowej Bydgoszczy z 10 września 2009 r. (nr ITPB1/415-551/09/PSZ).
Odmienne stanowisko zaprezentował jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 11 lipca 2017 r. (nr 0115 KDIT3.4011.135.2017.1.WM). Wskazał na art. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym jej przepisów nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej (z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej). W świetle natomiast art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o PIT wydatki powiązane z dochodami zwolnionymi z PIT lub niepodlegającymi temu opodatkowaniu nie mogą być kosztem podatkowym.
Zdaniem dyrektora KIS podwyższona składka do KRUS ma związek właśnie z działalnością rolniczą, a nie gospodarczą, więc nie może być odliczona od przychodów.
To błędna wykładnia – wynika z odpowiedzi wiceministra Nowaka na poselską interpelację. Wiceminister wyjaśnił, że część składki płaconej przez rolnika przedsiębiorcę do KRUS ma niewątpliwie bezpośredni związek z uzyskiwaniem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym różnica między podwyższoną składką do KRUS a jej wysokością podstawową (obecnie 91 zł) może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów z tego źródła – zapewnił.
Odpowiedź wiceministra finansów Piotra Nowaka z 6 września 2018 r. na interpelację poselską nr 24937