"W MRPiPS nie toczą się żadne prace nad wprowadzeniem jednolitej daniny. Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest najlepsza od lat. To efekt bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, co wpływa na poziom wpływów do FUS ze składek na ubezpieczenie społeczne" - czytamy na profilu resortu na Twitterze.

Zasady ustalania wysokości emerytury zostały określone reformą emerytalną wprowadzoną 1 stycznia 1999 r. Formuła zdefiniowanej składki uzależnia wysokość emerytury od "biografii" ubezpieczeniowej każdej osoby, podkreślił resort.

"Od najmłodszych lat należy edukować każdego, że wysokość przyszłej emerytury zależy wprost od długości okresu opłacania składek, ich wysokości oraz momentu zakończenia aktywności zawodowej" - napisano też na profilu ministerstwa.