Osoby z zawieszoną wypłatą wcześniejszej emerytury, które osiągnęły obniżony wiek emerytalny, zamiast oczekiwanych pieniędzy otrzymają list. Zakład planuje sprawdzenie takich ubezpieczonych.1 października 2017 r. wchodzą przepisy obniżające wiek emerytalny. Na zmianach zyskają wcześniejsi świadczeniobiorcy, którym obecnie ZUS ogranicza wypłatę.
– Emerytom, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny od 1 października 2017 r., świadczenia przysługują w pełnej wysokości, niezależnie od wysokości przychodu osiąganego z pracy zarobkowej – tłumaczy Radosław Milczarski z Biura Prasowego ZUS.
Zakład na swojej stronie internetowej wskazuje, że wypłata świadczenia w pełnej wysokości przysługuje z urzędu. W teorii procedura jest jasna, ale praktyka może być bardziej skomplikowana.
Podzieleni świadczeniobiorcy
Okazuje się bowiem, że ZUS podzieli dorabiających wcześniejszych emerytów. Tylko osoby pobierające zmniejszone świadczenie z urzędu dostaną pełne wypłaty po ukończeniu nowego wieku emerytalnego. Dlaczego?
– W przypadku świadczeń wypłacanych dotychczas w zmniejszonej wysokości zakład ma aktualne dane pozwalające na wypłatę w pełnej kwocie. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku osób z zawieszonymi świadczeniami – tłumaczy Radosław Milczarski.
Okazuje się, że ta grupa emerytów nie dostanie od razu pieniędzy. ZUS zamiast wypłacić zawieszone świadczenie, skontaktuje się z zainteresowanymi. Tłumaczy to tym, że świadczenie, do którego emeryt będzie uprawniony 1 października 2017 r., mogło być zawieszone od dłuższego czasu (np. od kilku lat). W celu uniknięcia ryzyka przekazania wypłaty na nieaktualny adres lub numer rachunku bankowego ZUS wysyła więc informację, w której prosi o aktualizację danych lub o potwierdzenie, że są one prawidłowe.
– Zakład podejmie wypłatę świadczenia po potwierdzeniu danych lub po ich aktualizacji, nie wcześniej niż 1 października 2017 r. – podkreśla Radosław Milczarski.
Eksperci są zaskoczeni takim rozwiązaniem.
– ZUS posiada wszystkie aktualne dane zainteresowanego. Wystarczy tylko sprawdzić PESEL. Co więcej, wszystkie osoby, które otrzymują decyzje o przyznaniu emerytury, doskonale wiedzą o tym, że mają obowiązek uaktualniać swój adres zamieszkania lub numer konta bankowego – zauważa Bogusława Nowak-Turowiecka ze Związku Rzemiosła Polskiego.
Prześwietlony emeryt
Andrzej Strębski, niezależny ekspert emerytalny, jest zaskoczony pomysłem ZUS. Tym bardziej że znane są sytuacje powodujące zawieszanie wypłaty. – Przepisy nakazują rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego zainteresowany wykonywał zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury – podkreśla Andrzej Strębski. – Mówiąc bardziej precyzyjnie, art. 103a ustawy emerytalnej stanowi, że prawo do wypłaty ulega w takim przypadku zawieszeniu, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu oraz od wieku uprawnionego do emerytury. Takim osobom emerytura nie będzie wypłacana do czasu rozwiązania stosunku pracy i zgłoszenia do ZUS wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia w związku z ustaniem zatrudnienia – dodaje.
Również te informacje znajdują się na koncie ubezpieczonego (podobnie jak dane o wypłaconych świadczeniach powodujących zmniejszenie konta emerytalnego).
– Ale to ZUS, a nie ubezpieczony będzie ustalać wysokość emerytury. Tym samym wysyłanie listów do takich osób jest bezzasadne i generuje jedynie koszty – wskazuje Bogusława Nowak-Turowiecka.
Większe składki, większa emerytura
To niejedyna niespodzianka, z którą muszą liczyć się świadczeniobiorcy. Przy sprawdzeniu dorabiających emerytów ważne będzie rozliczenie przychodów z tego roku.
– Pracująca emerytka mająca dzisiaj 61 lat musi się liczyć ze zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia. Fakt, że od października będzie mieć prawo do dorabiania bez żadnych ograniczeń, nie zwalnia jej z obowiązku rozliczenia się z ZUS za okres od stycznia do końca września. Co więcej, musi także wybrać formę rozliczenia – roczną lub miesięczną – podkreśla Andrzej Radzisław, radca prawny z Kancelarii Prawnej LexConsulting.
Co ważne, podjęcie wypłaty emerytury ustalonej na dotychczasowych zasadach – jak wskazuje centrala ZUS – może być niekorzystne dla świadczeniobiorców. Trzeba bowiem liczyć się z możliwością wykluczenia korzystnego dla nich przeliczenia świadczeń w myśl art. 110 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1383). Rozwiązanie to jednak jest szczególnie korzystne dla osób, które od dnia ustalenia prawa do świadczenia do zgłoszenia wniosku o ponowne jego ustalenie nigdy go nie pobrały.
– W przypadkach osób, których to dotyczy, zakład informuje świadczeniobiorcę o możliwości zgłoszenia wniosku o dalsze zawieszenie prawa do świadczenia – dodaje Radosław Milczarski.
– ZUS w ten sposób zachęca emerytów do odłożenia przejścia na świadczenie w obniżonym wieku. Takie osoby nie tylko nie będą pobierać emerytury, ale jeszcze wpłacać składki do systemu. Dzięki temu zostaną też rozładowane kolejki po nowe świadczenia – podkreśla Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, członek rady nadzorczej ZUS.