Koszt waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku wyniesie 4,8 mld zł - wynika z oceny skutków regulacji projektu rozporządzenia.

"Przy prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. na poziomie 101,8 proc. i prognozie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. wynoszącej 3 proc. (20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń w 2017 r. – 0,6 proc.) – prognozowany wskaźnik waloryzacji w 2018 r. kształtuje się na poziomie 102,4 proc. Koszt waloryzacji ogółem w 2018 r. przy tym wskaźniku szacowany jest na kwotę około 4,8 mld zł (skutek za 10 miesięcy od marca do grudnia)" - napisano.

W związku z nieuzgodnieniem, w ramach Rady Dialogu Społecznego, wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. Rada Ministrów ustala wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. na minimalnym ustawowym poziomie wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku.