Od przyszłego roku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostaną włączeni do systemu zaopatrzeniowego. Senat przyjął bez poprawek ustawę z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...). Celnicy będą przechodzić na emeryturę po ukończeniu 55 roku życia, mając na swoim koncie 15 lat służby w resortach siłowych. Problematyczna jest jednak kwestia minimalnego stażu uprawniającego do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej.
W stosunku do tej grupy zawodowej wprowadzono dodatkowy warunek, że osoba ubiegająca się o takie świadczenie będzie musiała udowodnić co najmniej 5 lat służby przy wykonywaniu tzw. zadań policyjnych. W praktyce oznacza to, że o emeryturę mundurową będą mogły się ubiegać tylko osoby, które zajmowały się rozpoznawaniem, wykrywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw dotyczących obrotu zabronionymi towarami (np. materiałami wybuchowymi) lub przestępstwami skarbowymi. Takie zaostrzenie warunków – w porównaniu do policjantów – wzbudziło wiele emocji. I to zarówno wcześniej w Sejmie, jak i teraz w Senacie. Jednak pomimo licznych argumentów za ograniczeniem tego okresu wyłącznie do 12 miesięcy Senat przyjął bez poprawek wersję uchwaloną przez Sejm.
Ustawa trafiła do parlamentu jako projekt obywatelski, wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13). Pierwotnie dokument zakładał, że prawo do policyjnej emerytury będą mieć wszyscy celnicy bez żadnych dodatkowych warunków. Jednak o ostatecznym kształcie ustawy zadecydowało stanowisko rządu, który domagał się ograniczenia liczby uprawnionych.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta