Tydzień został wcześniejszym emerytom i rencistom na rozliczenie z ZUS dodatkowych przychodów. Tylko osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, są zwolnione z tego obowiązku.
– Każdy wcześniejszy emeryt i rencista musi pamiętać, że jeżeli dorabia do świadczenia, to obowiązują go progi przychodowe w wysokości 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.
Wartości kwotowe progów zmieniają się co kwartał, są dostępne na stronie internetowej zakładu (dla roku 2016 to średnio 34 054,40 zł). Po przekroczeniu I progu świadczenie z ZUS będzie pomniejszone o kwotę tego przekroczenia. Gdy osoba pobierająca świadczenia zarobi więcej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zakład wstrzymuje wypłatę.