Ewa Urbaniak, dyrektorka fabryki L’Oréal Warsaw Plant: - Jednym z naszych celów globalnych od 2013 r. do 2020 r. było ograniczenia zużycia wody o 60 proc.

Od wielu lat wdrażamy różne programy. Jednym z naszych celów globalnych było od 2013 r. do 2020 r. było ograniczenia zużycia wody o 60 proc. Krokiem milowym w tym zakresie była budowa stacji recyklingu wody, dzięki której oczyszczamy i zawracamy nasze ścieki i używamy ich ponownie do mycia i dezynfekcji - dodała Ewa Urbaniak.