Nadwyżkę dochodów z opłat i kar środowiskowych do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają przekazywać te gminy i powiaty, których wpływy z tego tytułu przekroczą 15-krotność – a nie 10-krotność, jak jest obecnie – krajowej średniej w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Taką zmianę przepisów proponują posłowie z sejmowej komisji ds. petycji. Związek Powiatów Polskich (ZPP) zwrócił uwagę na to, że wpływy z kar środowiskowych systematycznie maleją. Wartość średnich dochodów na jednego mieszkańca w powiatach zmieniła się z 5,18 zł w 2010 r. do 2,36 zł w 2019 r. A nawet jeśli dochody z tytułu kar utrzymują się na podobnym poziomie (np. w wyniku zlokalizowania na danym terenie przemysłu ciężkiego), to samorząd z roku na roku musi oddawać do wojewódzkiego funduszu coraz większe nadwyżki.

„Im więcej środków «zostanie» w danym powiecie, tym więcej pieniędzy będzie przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska” – argumentował ZPP. ©℗