W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, na mocy którego wprowadzone zostaną opłaty za jednorazowe pojemniki na żywność, a także kubki plastikowe. Zmiana wejdzie w życie już od początku nowego roku. Przybliżamy temat, podając w artykule konkretne stawki.

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska pojawiło się w związku z ustawą, na mocy której wprowadzone zostaną wymagane przez Unię Europejską ograniczenia dotyczące używania jednorazowych plastikowych opakowań. W ustawie mowa też o zaprzestaniu sprzedaży niektórych produktów, które wykonuje się z tworzyw sztucznych.

Opłaty za jednorazowy plastik. Ile wyniosą?

Od początku 2024 r. klientom będzie naliczana opłata za opakowania wykonane z plastiku, w których będą kupować napoje bądź żywność. W przypadku kubków na napoje (dotyczy to również pokrywek i wieczek) opłata wyniesie 0.20 zł za sztukę. Z kolei w przypadku opakowań, w których będzie żywność, trzeba będzie dopłacić 0.25 zł.

Co dokładnie napisano w ustawie?

"Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach" – możemy przeczytać w rozporządzeniu.