UE i Norwegia utworzyły w poniedziałek "zielony sojusz w celu wzmocnienia wspólnych działań w dziedzinie klimatu, wysiłków na rzecz ochrony środowiska oraz współpracy w dziedzinie czystej energii i transformacji przemysłowej". Umowę podpisali w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Norwegii Jonas Gahr Store.

"Norwegia jest długoletnim i wiarygodnym partnerem UE, z którym dzielimy wspólną wizję kontynentu neutralnego dla klimatu. Chcemy, aby nasze społeczeństwa i gospodarki rozwijały się przy jednoczesnym ograniczaniu emisji, ochronie przyrody, obniżaniu emisyjności naszych systemów energetycznych i przy ekologizacji przemysłu" - powiedziała szefowa KE.

Obie strony potwierdziły swoje zobowiązanie do osiągnięcia odpowiednich celów na 2030 r. polegających na redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z 1990 r. oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Ich celem jest utrzymanie wzrostu temperatury na świecie w granicach 1,5 st. C określonych w porozumieniu paryskim, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i praw człowieka.

Zielony sojusz między UE a Norwegią skupi się na m.in. przeciwdziałaniu zmianie klimatu, w tym współpracy w zakresie przystosowania się do tej zmiany, ustalaniu opłat za emisję gazów cieplarnianych, usuwaniu dwutlenku węgla oraz jego wychwytywaniu.

Strony zobowiązały się do przyspieszenie przejścia na czystą energię, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru i energii z morskich źródeł odnawialnych, obniżenia emisyjności sektora transportu w odniesieniu do wszystkich środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych i żeglugi bezemisyjnej oraz zacieśnienia współpracy regulacyjnej i biznesowej w celu ustanowienia globalnych norm dla innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Jest to dopiero druga tego rodzaju umowa. Pierwsza została podpisana w 2021 r. między UE a Japonią.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ tebe/