Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO, które odbędą się w terminie od 19 do 21 października 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, jak zawsze przyciągną tysiące zwiedzających. Czeka na nich bogata ekspozycja targowa oraz liczne spotkania i branżowe debaty.

Podczas POLECO grono firm produkcyjnych i usługowych zaprezentuje najnowsze rozwiązania technologiczne dla branży recyklingu, odpadowej, utrzymania czystości i porządku, ochrony powietrza i klimatu, techniki komunalnej czy gospodarki obiegu zamkniętego. Nie zabraknie prezentacji rozwiązań adresowanych do samorządów i przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu oraz gospodarki komunalnej. Szeroka propozycja targów POLECO to zestaw wielu odpowiedzi na najtrudniejsze dziś pytania dotyczące gospodarki, jej aktualnego stanu oraz możliwości usprawnienia zachodzących w niej procesów.

- POLECO to nie tylko wystawa produktów i usług. Obok rozwiązań praktycznych, proponujemy również szeroką ofertę konferencyjną. Wiodącymi tematami wydarzeń będą m. in.: zeroemisyjny transport komunalny, system kaucyjny czy gospodarka obiegu zamkniętego. Mówić będziemy o dobrych praktykach w gospodarowaniu odpadami, nie zabraknie też tematów związanych z ochroną przyrody - mówi Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO.

Zeroemisyjny transport – szansa czy zagrożenie?

Nowością podczas tegorocznej edycji POLECO będzie zorganizowana przez Grupę MTP konferencja "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse".

Podczas wydarzenia omówione zostaną najnowsze rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych, zaś paneliści postarają się odpowiedzieć na wiele ważnych pytań. Jednym z najistotniejszych w chwili obecnej wydaje się to, które dotyczy sposobu wykorzystania nowoczesnych i ekologicznych źródeł energii, a więc czy powinniśmy korzystać z energii elektrycznej w transporcie publicznym, czy też może z gazu CNG/LNG bądź wodoru?

Program konferencji to trzy sesje. Pierwsza dotyczyć będzie kierunku rozwoju usług publicznych w kontekście dekarbonizacji floty, druga nowoczesnej infrastruktury jako warunku skutecznej transformacji transportu, zaś trzecia - warunków prawnych i finansowych.

Porozmawiajmy o …

Konferencja „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” to branżowa debata, której organizatorami są TOMRA, Fundacja PlasticsEurope, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Grupa MTP.

TOMRA i TOMRA Talks zaproszą do dyskusji dotyczącej holistycznego zarządzania zasobami, podczas której zaprezentowany zostanie model narzędzi, które mają ułatwić przejście do gospodarki obiegu zamkniętego. Uczestnicy porozmawiają o najlepszych praktykach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które już funkcjonują w Polsce, a także spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak można osiągać najwyższe możliwe wskaźniki recyklingu i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

„Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych” to część konferencji, o którą zadba Fundacja PlasticsEurope. Czy jesteśmy dziś w stanie zastąpić tworzywa sztuczne czymś równie trwałym, energetycznie i surowcowo efektywnym i łatwym w recyklingu, czy też warto zgodzić się, iż popularny plastik jest dla gospodarki cyrkularnej niezbędny?

Na dyskusję pod hasłem „Gospodarka surowcami wtórnymi” zaprosi Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o zwiększaniu świadomości społecznej, zrównoważonym rozwoju, prowadzeniu gospodarki opartej na recyklingu poprzez odzysk surowców z odpadów i o możliwościach rozwoju recyklingowych przedsiębiorstw.

Fot. materiały prasowe / FOTOBUENO

O ochronie środowiska

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS oraz Sekcja Ochrony Środowiska Wielkopolskiego Oddziału PZITS organizują VIII Konferencję „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”. W programie takie tematy, jak ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów oraz przeciwdziałanie poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową, fluorowanych gazów cieplarnianych i REACH.

Odpady a zagrożenia dla ludzi i środowiska

Kolejna konferencja podczas tegorocznego POLECO poświęcona będzie zagrożeniom dla ludzi i środowiska w gospodarowaniu odpadami oraz zapobieganiu pożarom przy wytwarzaniu, przetwarzaniu i magazynowaniu odpadów.

Poruszane będą zagadnienia dotyczące zagrożeń dla środowiska i człowieka, jakie występują podczas pożarów odpadów, problemy związane z ochroną przeciwpożarową w prawie o odpadach, a także wytyczne zagraniczne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów.

Jeszcze więcej wiedzy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprosi na konferencję „Stabilne finansowanie ekorozwoju Polski w niestabilnych czasach”, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway na wydarzenie “Nie ma odpadów są tylko surowce” adresowane do przedsiębiorców, startupów oraz instytucji z otoczenia biznesu oferujących innowacyjne rozwiązania i procesy związane z ochroną środowiska.

Odzysk energii i ciepła odpadowego oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także system rozszerzonej odpowiedzialności producenta to tematy, które omówione zostaną podczas „Forum Energii i Recyklingu”.

Uczestnicy targów będą mogli wziąć udział także w konferencjach „Klimat i środowisko” –samorządowej inicjatywie poświęconej zagadnieniom adaptacji do zmian klimatu w wymiarze zarządzania środowiskiem, a także „Natura i kultura”, na której pokazane zostaną inspiracje kulturowe dla postaw proekologicznych oraz środowiskowe inspiracje dla kultury.

Szczegółowy program wydarzeń oraz lista wystawców dostępne są na stronie targów POLECO

Fot. materiały prasowe / FOTOBUENO