Do 14 października autorzy prac dyplomowych poświęconych innowacyjnemu wykorzystaniu wodoru, węgla, wody oraz gospodarce wodnej mogą zgłaszać się w konkursie DGP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Możliwości idei 3W prezentują przedsiębiorcy i naukowcy, którzy się w nią zaangażowali

Trwa konkurs „3W: Woda, Wodór, Węgiel”, zorganizowany przez Infor Pl, wydawcę Dziennika Gazety Prawnej, i współorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgłoszenia, w terminie od 14 września do 14 października 2022 r., mogą nadsyłać autorzy prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Ich tematyka musi nawiązywać do innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody oraz prowadzenia gospodarki wodnej w kontekście wyzwań oraz szans stojących przed Polską. Prace mogą dotyczyć dowolnej dyscypliny naukowej, warunkiem jest ich obrona w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Wyniki konkursu „3W: Woda, Wodór, Węgiel” zostaną ogłoszone 7 grudnia 2022 r. podczas II Kongresu 3W oraz opublikowane na łamach Dziennika Gazety Prawnej i w internecie. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody pieniężne. Zgłoszenie powinno również zawierać m.in. opinię promotora i recenzenta.

Konkurs nawiązuje bezpośrednio do idei 3W, zaprezentowanej w sierpniu 2021 r. na I Kongresie 3W, kiedy to Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął dyskusję o wodzie, wodorze i węglu jako trzech zasobach życia. Zapoczątkowało to działania mające wzmacniać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i budować świadomość społeczną konsekwencji codziennych wyborów konsumenckich. Podczas pierwszego roku funkcjonowania idei powołano również Radę 3W, a także utworzono Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W, które ma usprawnić proces komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań z obszaru wody, wodoru i węgla.

Obecnie ekosystem 3W tworzą podmioty i organizacje ze świata biznesu, nauki na czele z Siecią Badawczą Łukasiewicz, eksperci Rady 3W oraz zaangażowana społeczność. Udowadniają oni w praktyce, jakie są możliwości w zakresie innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla oraz prowadzenia właściwej gospodarki wodnej.

We wrześniu, po podpisaniu listów intencyjnych, do ekosystemu 3W dołączyli nowi członkowie. Obecna w tym gronie spółka AVL zajmuje się przede wszystkim projektowaniem alternatywnych układów napędowych, systemów związanych z elektromobilnością, projektuje także komputery, które służą między innymi do kontroli i sterowania pracą przetwornic napięcia używanych w pojazdach o napędzie wodorowym. Działalność EcoEnergyH2 zmierza do stworzenia w jednym miejscu kompleksu energetyki wodorowej w ramach projektu biznesowego, przewidującego opracowanie i wdrażanie w życie łańcucha technologicznego produkcji wodoru, m.in. na bazie wody morskiej (odwrócona osmoza i elektroliza). Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex rozwija technologie kompozytowe oparte na źródłach węglowych oraz ecodesignie i redesignie. Ma w planach m.in. nie tylko zaprojektowanie, ale i wykonanie nowych rozwiązań w zakresie kompozytów technicznych i specjalistycznych czy rozwiązań powstających z surowców z recyclingu.

W ideę 3W zaangażowały się również firmy związane z tworzeniem infrastruktury. NDI Energy realizuje m.in. sieci gazowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, wodociągi i sieci kanalizacyjne z kompleksową zabudową infrastruktury towarzyszącej. COMPREMUM prowadzi działalność opartą na czterech segmentach: budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego, elektroenergetyki i odnawialnych źródeł energii (OZE), przemysłu kolejowego i stolarki otworowej.

We wrześniu do ekosystemu 3W dołączyło również Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Leszna (Wodociągi Leszczyńskie). W 2021 r. firma dostarczyła odbiorcom 3,3 mln m sześc. wody i odebrała oraz oczyściła 5,6 mln m sześc. ścieków, usuwając z nich 15,4 tys. t zanieczyszczeń. Dzięki BGK spółka pozyskała w ostatnich latach 100 mln zł na inwestycje strategiczne finansowane z emisji obligacji przychodowych.

__________________________________________________

Więcej o konkursie

Wszelkie niezbędne informacje na temat konkursu „3W: Woda, Wodór, Węgiel” można znaleźć na stronie: https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/3W.

W każdej z trzech kategorii: prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych, przewidziano trzy nagrody pieniężne: 10 tys. zł, 5 tys. zł oraz 2 tys. zł ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.