– Na razie specustawa ukraińska nie przewiduje szczególnych rozwiązań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi – przyznaje Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski & Partners.
Podkreśla, że przebywanie w danej nieruchomości uchodźców z Ukrainy nie stanowi przesłanki do przyjęcia przez radę gminy uchwały o zwolnieniu z opłaty śmieciowej lub jej części. Wszystko dlatego, że w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) katalog umożliwiający zwolnienie z opłaty lub jej części jest zamknięty. – Obligatoryjne zwolnienie dotyczy właścicieli domków jednorodzinnych, którzy kompostują odpady, a fakultatywnie dużych rodzin kwalifikujących się do otrzymywania świadczeń opieki społecznej – zaznacza ekspert.