Jakub Woźny, radca prawny, Partner Kancelarii Prawnej Media
Funkcjonowanie tego systemu niesie znaczne korzyści społeczne, ponieważ za jego pomocą każdy, kto chce, może sprawdzić jakie jest natężenie PEM w jego otoczeniu. Dzięki temu potencjalne obawy i strach przed przekroczeniami łatwo jest rozwiać. Także w przypadku potencjalnych przekroczeń – co również łatwo zweryfikować – taka informacja może być podstawą do zawnioskowania do stosownych urzędów o kontrolę. Czas, by system SI2PEM przyniósł oczekiwane ułatwienia także przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.