Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Lider Działu Energetyki w Polsce i regionie CESA
By tak się stało, biorące w nim udział kraje powinny zmobilizować się do zwiększenia odpowiedzialności za środowisko, zmotywować kolejne kraje do wprowadzenia planów zerowej emisji netto, międzynarodowe instytucje finansowe do zwiększenia zachęt finansowych i przyspieszenia transferu środków, zwiększyć mobilizację sektora finansowego i przyspieszyć rozwój odpowiedzialności w środowiskach lokalnych.