Mamy w Polsce instytut, który od lat z powodzeniem opracowuje rozwiązania służące i gospodarce, i środowisku

Coraz większa degradacja środowiska naturalnego jest realnym zagrożeniem dla całego świata. W UE powstał Europejski Zielony Ład, który ma sprostać nowym wyzwaniom związanym m.in. ze zmianami klimatycznymi. Plan ten jest ukierunkowany na dekarbonizację i wykorzystywanie najnowszych, czystych technologii, np. do produkcji energii elektrycznej. Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL idealnie wpisuje się w te wyzwania i proponuje stworzenie krajowego specjalnego programu Polski Zielony Ład, opierając się na swoim doświadczeniu w dziedzinach elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

Czysta i zrównoważona mobilność

W ostatnich miesiącach Łukasiewicz – KOMEL zaprojektował i wykonał pierwszy w Polsce wysokosprawny napęd z silnikiem PMSM do autobusu elektrycznego (o mocy 240 kW). Napęd ten został zoptymalizowany pod kątem wysokiej sprawności, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji oraz minimalny ślad ekologiczny. Aktualnie jest zamontowany w modelu autobusu Pilea RF08E, który został wykonany przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości E-Vehicles Sp. z o.o. Prace nad napędami elektrycznymi dużej mocy są teraz kontynuowane w ramach realizowanego przez Łukasiewicz – KOMEL we współpracy z Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym, Łukasiewicz – Instytutem Elektrotechniki oraz Łukasiewicz – Instytutem Spawalnictwa projektu POLNAPEL. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wykonanie polskich elektrycznych układów napędowych z zastosowaniem do napędów autobusów, samochodów dostawczych i ciężarowych oraz innych pojazdów użytkowych i przemysłowych.

Energia z korzyścią dla wszystkich

Łukasiewicz – KOMEL od kilkunastu lat bardzo intensywnie pracuje nad rozwojem technologii do wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych. Opracowane systemy oparte są o generatorach z magnesami trwałymi oraz współpracującymi z nimi falownikami. Zainstalowane w wielu lokalizacjach urządzenia pracują niezawodnie – niektóre już od ponad 15 lat. Wytwarzana dzięki nim energia jest czysta i pochodzi ze źródeł odnawialnych. Systemy takie posiadają szereg korzyści zarówno w skali mikro, jak i makro, po kilku latach możemy uzyskać większą stabilność systemu elektroenergetycznego, równomierność rozkładu jednostek wytwórczych, a co za tym idzie odciążenie sieci przesyłowych dzięki rozproszeniu źródeł energii oraz szybką odbudowę systemu energetycznego, np. po blackoutach.
Spowodowana zmianami i degradacją środowiska naturalnego gwałtowność zjawisk pogodowych wymusza wiele działań doraźnych, tymczasem korzystanie z technologii opartej na elektrowniach wodnych może wprowadzić do gospodarki wodnej kraju działania prewencyjne, zapewniając jej racjonalizację, większe możliwości gromadzenia i odprowadzania nadmiaru wody w okresach roztopów czy intensywnych opadów, ochronę przeciwpowodziową czy nowe ujęcia wody. Nie bez znaczenia jest również pozytywny wpływ tych działań na ochronę środowiska oraz lokalny rozwój flory i fauny.
Opisując OZE, nie możemy pominąć rozwiązań opartych na energii wiatru i jego potencjale. Wysokosprawne prądnice synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi dzięki wysokiej sprawności i bardzo dobrym parametrom eksploatacyjnym wykorzystywane są w zespołach prądotwórczych oraz małych elektrowniach wiatrowych. Alternatywą dla spalinowych agregatów prądotwórczych są baterie słoneczne i generatory wiatrowe, te drugie znalazły zastosowanie w różnego typu jednostkach pływających, szczególnie pożądane są we wprowadzanych na zbiornikach wodnych strefach ciszy.
Partner
ikona lupy />
foto: materiały prasowe