Ministerstwo Klimatu ogłosiło w środę, że zaproponuje szereg zmian, które powinny zahamować wzrost opłat za odpady. Mają to być m.in. korzystne metody obliczania poziomu recyklingu przez gminy czy wydłużenie możliwości magazynowania paliwa alternatywnego.

Propozycje ministerstwa przedstawił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Chodzi o zmianę stawki maksymalnej dla nieruchomości niezamieszkałych, tam gdzie to możliwe możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców np. bloków, utrzymanie metody obliczania poziomu recyklingu przez gminy czy wydłużenie możliwości magazynowania frakcji do spalenia z roku do trzech lat.

Z kolei samorządy, które są do tego przygotowane technicznie i organizacyjnie, będą mogły wnioskować do Ministra Klimatu o zgodę na zmniejszenie liczby odbieranych frakcji segregowanych z pięciu do trzech.

Ma pojawić się też możliwość nieodbierania odpadów biodegradowalnych od gospodarstw, które zadeklarują, że kompostują je samodzielnie.

Jak podkreślał Ozdoba, na korzystniejszy dla gmin zmieni się sposób obliczania wymaganego poziomu recyklingu.

Wiceminister Ozdoba, pytany o termin wejścia w życie proponowanych rozwiązań ocenił, że może to być „późna jesień”.

Dodatkowe propozycje będą zakładać wzrost kar za zaśmiecanie miejsc publicznych do 5 tys. zł, a także do 8 lat więzienia za porzucanie odpadów niebezpiecznych.

Dodatkowo ministerstwo przewiduje zwolnienie podmiotów zajmujących się recyklingiem z obowiązku zabezpieczania możliwych roszczeń

Jak mówili obecni na konferencji samorządowcy, proponowane zmiany powinny zahamować dynamikę wzrostu opłat za odpady.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podkreślał, że samorządy czekały na takie rozwiązania bardzo długo i jest to „bardzo dobra wiadomość dla portfeli mieszkańców”. Jego zdaniem nowe regulacje będą prowadzić do obniżenia kosztów całego systemu i ustabilizowania cen.

Jak zwracał uwagę, wiele firm wychodziło z systemu zbiórki odpadów z powodu wysokiej stawki maksymalnej za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, stąd jej obniżenie pomoże w działalności gospodarczej.

Prezydent Chełma Jakub Banaszek również oceniał, że proponowane przez Ministerstwo Klimatu zmiany „z pewnością pozwolą wielu samorządom obniżyć opłaty za odpady”.