NIK krytycznie oceniła monitorowanie gospodarowania odpadami

04.08.2020, 10:15; Aktualizacja: 04.08.2020, 10:27
Celem kontroli było ustalenie czy administracja publiczna oraz prowadzący instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) działali na rzecz zgodnego z przepisami ich przetwarzania

Celem kontroli było ustalenie czy administracja publiczna oraz prowadzący instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) działali na rzecz zgodnego z przepisami ich przetwarzaniaźródło: ShutterStock

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) negatywnie oceniła skuteczność monitorowania przez organy administracji publicznej sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pochodzącymi z przetworzenia, poinformowała NIK. W ocenie Izby, nie były one właściwie przetwarzane w instalacjach mechaniczno-biologicznych (MBP).

wróć do artykułu

Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:ISBnews
Polub Gazetaprawna.pl

Reklama

Komentarze (2)

  • Hahaha jaka nowość (2020-08-04 16:26) Zgłoś naruszenie 00

    menu Reklama statystyki NIK krytycznie oceniła monitorowanie gospodarowania odpadami 04.08.2020, 10:15; Aktualizacja: 04.08.2020, 10:27 UdostępnijUdostępnij Celem kontroli było ustalenie czy administracja publiczna oraz prowadzący instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) działali na rzecz zgodnego z przepisami ich przetwarzania Celem kontroli było ustalenie czy administracja publiczna oraz prowadzący instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) działali na rzecz zgodnego z przepisami ich przetwarzania źródło: ShutterStock Najwyższa Izba Kontroli (NIK) negatywnie oceniła skuteczność monitorowania przez organy administracji publicznej sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pochodzącymi z przetworzenia, poinformowała NIK. W ocenie Izby, nie były one właściwie przetwarzane w instalacjach mechaniczno-biologicznych (MBP). Tarcza ludzkim językiem. Teraz dwa dostępy do wersji cyfrowej Dziennika Gazety Prawnej tylko 9,80 zł za pierwszy miesiąc, kolejny miesiąc 79 zł. Codzienny dostęp do ważnych, niezbędnych informacji dla firm i instytucji! Celem kontroli było ustalenie czy administracja publiczna oraz prowadzący instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) działali na rzecz zgodnego z przepisami ich przetwarzania. Z ustaleń Izby wnika, że działania organów administracji publicznej oraz prowadzących instalacje MBP i zarządzających składowiskami odpadów były niewystarczające i nieskuteczne. Zagospodarowanie odpadów powstających w instalacjach MBP było niezgodne z przepisami o odpadach. "Po przejściu przez instalacje nie nadawały się do recyklingu i ponownego użycia. Powodowało to trudności z dalszym zagospodarowaniem odpadów i zwiększało związane z tym koszty" - czytamy w komunikacie. Do instalacji MBP w zdecydowanej większości przekazywano zmieszane odpady komunalne, które po przetworzeniu nie spełniały wymagań dla procesów recyklingu czy odzysku. Kontrola wykazała ponadto niezgodną z przepisami klasyfikację odpadów oraz nieprawidłowości w prowadzeniu ich ewidencji, co powodowało, że sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami były niezgodne ze stanem rzeczywistym. Reklama Zobacz także: Coraz wyższe koszty. Przedsiębiorcy pod presją segregacji śmieci » Nieskuteczne były również działania na rzecz ograniczenia składowania odpadów, znaczna ich część po przetworzeniu w instalacjach MBP nadal trafiała na składowiska. Tymczasem - jak zaznaczyła NIK - zgodnie z przepisami o odpadach składowanie powinno być ostateczną metodą ich przetwarzania. Izba przypomniała, że dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazywały na zagrożenie nieosiągnięcia do 2020 r. wymaganych przez Unię Europejską 50% recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji odpadów komunalnych (papieru, szkła, plastiku i metalu) oraz redukcji masy składowanych odpadów. W 2018 r. wytworzono bowiem 12,5 mln Mg odpadów komunalnych, z czego ponad 26% poddano procesowi recyklingu, 8% kompostowaniu lub fermentacji, blisko 23%. przekazano do termicznego przekształcenia z odzyskiem energii, 1,5 % przekształcono termicznie bez odzysku energii i aż blisko 42% trafiło do składowania (tyle samo, co w 2017 r.). Z ustaleń NIK wynika, że prowadzący instalacje kierowali do jednego ciągu technologicznego zmieszane odpady komunalne łącznie z odpadami z selektywnej zbiórki oraz innych grup odpadów. Dodatkowo nie posiadali oni dokumentów potwierdzających faktyczne przekazanie odpadów surowcowych do recyklingu. Izba ma także zastrzeżenia do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów. Chodzi przede wszystkim o brak zapisu obrazu, niezabezpieczenie go przed utratą, a także niezainstalowanie go w terminie wystąpiły u 2/3 badanych. Ponadto informacje o odpadach komunalnych zagospodarowanych w instalacjach MBP przekazywano niezgodnie z przepisami - nie robiono tego wcale, bądź przekazywano informacje bez danych o masie odpadów lub robiono to po terminie. Nie ważono odpadów powstałych i zagospodarowywanych w poszczególnych procesach w instalacjach MBP, a ich masa była jedynie szacowana, podano także. W 2019 r. w porównaniu do 2016 r. opłaty za przyjęcie odpadów do instalacji MBP wzrosły od ponad 58% do ponad 87%. Opłaty za 1 Mg odpadów wynosiły: w 2016 r. od 150 zł do 369 zł, w 2017 r. od 187 zł do 429 zł, w 2018 r. od 249 zł do 430 zł, w 2019 r. (I półrocze) od 281 zł do 585 zł. Główną przyczyną wzrostu opłat były problemy ze zbytem, czy też zagospodarowaniem odpadów powstających po procesie mechaniczno-biologicznego ich przetwarzania, w szczególności pozostałości z sortowania oraz paliwo alternatywne. NIK krytycznie oceniła skuteczność monitorowania przez organy administracji publicznej sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pochodzącymi z ich przetworzenia. Izba zwróciła się też do ministra klimatu o: zapewnienie finansowania inwestycji w zakresie odzysku i recyklingu odpadów powstających w procesach przetwarzania mechaniczno-biologicznego, wprowadzenie obowiązku ustalenia rzeczywistej masy odpadów przed poddaniem ich kolejnym procesom przetworzenia w instalacji MBP oraz o zakończenie prac i uruchomienie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wnioski adresowane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczą zaleceń dla wojewódzkich inspektorów do: przeprowadzania oględzin instalacji i pobierania próbek odpadów, a także prowadzenia postępowań w stosunku do posiadaczy odpadów, przekazujących je podmiotom prowadzącym działalność bez wymaganych decyzji administracyjnych

    Odpowiedz
  • Ślepy i głuchy (2020-08-04 17:18) Zgłoś naruszenie 00

    Wnioski adresowane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczą zaleceń dla wojewódzkich inspektorów do: przeprowadzania oględzin instalacji i pobierania próbek odpadów, a także prowadzenia postępowań w stosunku do posiadaczy odpadów, przekazujących je podmiotom prowadzącym działalność bez wymaganych decyzji administracyjnych. - A to nie zakres ich obowiązków? Trzeba im jeszcze to na piśmie dać?

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie