Do dziś przedsiębiorcy mieli czas na złożenie do urzędów marszałkowskich lub starostów wniosków, które umożliwią im prowadzenie działalności po 5 marca 2020 r.
Według Ministerstwa Klimatu nie muszą to być wnioski pełne. Jednak decyzja o ewentualnym wygaszeniu pozwoleń – jeśli wniosek wymaga uzupełnienia – będzie i tak należała do urzędników. Pewne jest, że bez złożenia wniosku pozwolenie na magazynowanie czy przetwarzanie odpadów automatycznie wygasa.
Urzędy marszałkowskie informowały przedsiębiorców o konieczności złożenia dokumentów do 5 marca, a niektóre robiły to, nawet dzwoniąc do nich bezpośrednio. Pytanie jednak, czy urzędnicy będą brali pod uwagę wytyczne Ministerstwa Klimatu? Z odpowiedzi udzielonych DGP wynika, że zrobi tak na pewno część z nich.
Interpretację Ministerstwa Klimatu, dotyczącą obowiązku złożenia do 5 marca wniosków o dostosowanie posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami, podziela Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. – Wobec powyższego, w toku prowadzonych postępowań wnioskodawcy będą wzywani do uzupełnienia dokumentacji pod względem formalnym, stosownie do art. 64 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa przywołanego w interpretacji – zaznaczają urzędnicy.
Reklama
Nawet jeśli podobne stanowisko będą prezentować pozostałe urzędy marszałkowskie i starostwa, to i tak możliwość uzupełnienia wniosku jest rozwiązaniem tymczasowym. Urząd marszałkowski wyznacza termin, do kiedy należy złożyć pełną dokumentację. Przedsiębiorcy dostali na jej przygotowanie i tak dodatkowe pół roku, bo pierwotną datą był 5 września 2019 r. Dlatego zasadnym wydaje się pytanie, czy na przykład kolejne 30 dni umożliwi wypełnienie nowych wytycznych? Nie chodzi bowiem jedynie o czas potrzebny na zgromadzenie dokumentacji, ale przede wszystkim o środki potrzebne na dostosowanie instalacji i zakładów do nowych wymogów związanych chociażby z bezpieczeństwem pożarowym. Problem sygnalizowali między innymi recyklerzy: ponad połowa z nich deklarowała, że nie jest gotowa, by do 5 marca złożyć pełny wniosek. Według nowych wymogów należy do niego dołączyć między innymi operat przeciwpożarowy i zabezpieczenie roszczeń w formie ubezpieczenia, gwarancji bankowej lub depozytu, a z dostępnością usług i produktów ubezpieczeniowych był problem.